Adresa
Donje Ledenice bb,
76250 Gradačac
Bosna i Hercegovina
Telefon:
++387 (0)35 819 803

Fax:

++387 (0) 35 850 301


E-mail adrese
Informacije: info@thema.ba
Direktor: nizara.halilbasic@thema.ba


Knjigovodstvo/Računovodstvo
Amira Terzić: amira.terzic@thema.ba
Aida Djedović: aida.djedovic@thema.ba

Kontaktirajte nas
*
*
*
*